#Prayers

#JustAMillion #Prayers

Wij geloven in PRAYERS. Een gebed kan je uitleggen als een gesprek met God, Schepper van het leven. In dat gesprek kan je God alles vertellen wat je bezig houdt. Je pijn, vragen, boosheid of misschien wel teleurstelling.
Deze weken bidden wij vooral voor onze broers en zussen in Ukraine, waar zoveel onrecht plaatsvind! Bid alsjeblieft mee en vraag God om bekering, vergeving en herstel!

We believe in PRAYERS. A prayer might give you a conversation with God, Creator of life. In that conversation you can tell God everything that concerns you. Your pain, questions, anger or maybe disappointment.
These weeks we mainly offer for our brothers and sisters in Ukraine, where so much injustice takes place! Please join us in praying and ask God for repentance, forgiveness and restoration!

Lees gebeden of bid zelf!

Zelf delen

 
 
 
 
 
.
9 berichten.
Pjotr Golsteyn schreef op 29 juli 2023
Liefdevolle en barmhartige God, In nederigheid en met een bezwaard hart richt ik mij tot U, namens de bootvluchtelingen die zich op de onstuimige zeeën bevinden, en ik noem in het bijzonder de naam van elke ziel die door de golven van de wereld vergeten lijkt te zijn. Ik sta voor U als PJOTR GOLESTYN, smekend om Uw genade en mededogen te laten neerdalen op deze lijdende mensen. Heer, U kent hun namen en hun verhalen. U bent de getuige van hun angsten, hun dromen, en hun verlangen naar veiligheid en vrede. In deze donkere tijden, wanneer ze zich gedwongen zien om hun thuisland te ontvluchten, laat hen de hoop niet verliezen, maar sterker worden door Uw kracht. Ik bid voor degenen die de gevaarlijke reis over de zeeën hebben ondernomen, op zoek naar een toevluchtsoord en een betere toekomst. Sta hen bij, o God, in hun momenten van onzekerheid en wanhoop. Bescherm hen tegen de woeste stormen en laat hen een veilige haven vinden, waar ze hun lasten kunnen neerleggen en vrede kunnen vinden. Moge Uw licht de weg verlichten voor degenen die hen helpen, voor de hulpverleners en redders die hen met open armen ontvangen. Geef deze moedige mensen de kracht en wijsheid om vreemden als broeders en zusters te omarmen en hen te ondersteunen bij het opbouwen van een nieuw leven. Heer, ik vraag U om de harten van de wereldleiders te raken. Geef hen de wijsheid om rechtvaardige en compassievolle beslissingen te nemen, zodat er een einde komt aan het lijden van deze vluchtelingen. Laat het streven naar vrede en gerechtigheid de boventoon voeren in plaats van verdeeldheid en angst. Help ons, Heer, om de waardigheid en menselijkheid van elke vluchteling te erkennen en te respecteren. Laat ons begrijpen dat we allemaal deel uitmaken van één menselijke familie, en dat het delen van liefde en empathie de wereld kan veranderen. Moge Uw liefde en genade de bootvluchtelingen omarmen, hen beschermen en hen de kracht geven om door te gaan, wetende dat ze nooit alleen zijn in hun strijd. Geef hen hoop en moed om de uitdagingen die voor hen liggen te overwinnen en te bouwen aan een toekomst vol vrede, veiligheid en welvaart. In Uw naam bidden we, Amen.
linda schreef op 29 juli 2023
respect #bidden #christenunie
Jelma schreef op 29 juli 2023
Ik bid voor alle vluchtelingen. Zo veel aandacht voor de titanic-gate terwijl er 500 vluchtelingen zijn verdronken aan de kust van Griekenland. Ik bid voor al deze mensen en een betere wereld 🙏🏼
Anne schreef op 14 juni 2022
Ik bid voor de oekrainse kinderen dat zij zoiets heftigs mee moeten maken wilt u over deze kinderen waken en in liefde geven. ❤️
Rhode schreef op 3 maart 2022
Lieve in de hemel Ik wil graag bidden voor de mensen in ukrainie. Vooral de mensen in nood dat zij smal bevrijd zullen worden, dat er daar vrachtwagens met spullen naar toe gebracht worden. Zodat hun kunnen overleven. Ook wil ik u graag vragen of er geen Wo III komt. AMEN
Myrthe schreef op 2 maart 2022
Lieve vader, Wilt u bij al die onschuldige mensen en gezinnen in Ukraine zijn, die nu in zo’n grote angst moeten leven, terwijl zij dit helemaal niet verdienen. Wilt u ze hoop geven, ze beschermen, ze bijstaan, en ze gewoon het gevoel geven dat ze er niet alleen voor staan. Amen
Pim schreef op 2 maart 2022
Ik bid voor meer vrede en liefde in de wereld 🙏🏼
jergolina schreef op 16 januari 2022
lieve GOD,ik bid dat just a million een sucses word.en dat heelveel mensen daardoor geholpen zijn.amen
Karel schreef op 16 januari 2022
Vader in de hemel, Here Jezus, Heilige Geest, drie-enig God; in een verwarde en verdeelde wereld is het Uw Liefde voor de mensen die het verschil maakt tussen leven met onrust en angst of in rust en vertrouwen. Dat ons gebed mag zijn dat wij Uw Liefde, zoals zichtbaar in het leven van Uw Zoon Jezus Christus, mogen zien, ervaren, genieten en delen; Gods Love To discover Love To experience Love To abundantly enjoy Love To share Love is the concept of life and gives eternal happiness.

GEEF NU!

Het kost maar 10 seconden.